Bod č. 46

Memorandum o spolupráci medzi mestskými časťami Bratislava-Lamač, Bratislava-Dúbravka a hlavným mestom SR Bratislavou o realizácii spoločného projektového zámeru vytvorenia podmienok cyklotrás ako súčasti hospodárskej politiky mestských častí okresu Bratislava IV


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.