Bod č. 38

Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 24. mája 2016


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.