Bod č. 37

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., dňa 17. júna 2016


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.