Bod č. 26

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 2016 a niektorých priebežne plnených uznesení k 30. 6. 2016


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.