BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alt. 2 - aktuálny)

Založenie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava ako neziskovej organizácie alebo príspevkovej organizácie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
1. ku dňu 01. 06. 2022 zriadenie mestskej príspevkovej organizácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava so sídlom Gorkého ulica č. 17, 811 01 Bratislava,
2. zriaďovaciu listinu mestskej príspevkovej organizácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava so sídlom Gorkého ulica č. 17, 811 01 Bratislava.
B. poveruje
vedením príspevkovej organizácie Mgr. art. Valeriu Schulczovú, ArtD., dňom 01. 06. 2022 do dňa vymenovania riaditeľa/ky tejto organizácie na základe výberového konania.
C. žiadaprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
aby zabezpečil potrebné právne úkony pred vznikom organizácie.