BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Aktuálny - alter. 1)

Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Maltézska pomoc, občianske združenie.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
žiadosť o poskytnutie dotácie pre organizáciu Maltézska pomoc Slovensko, občianske združenie, v sume 12 000,00 eur.