BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (1588/2014)

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2014

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
1.1 č. 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011
1.2 č. 769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012
1.3 č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013
1.4 č. 1340/2013 časť C písm. a, b, c zo dňa 21. 11. 2013
1.5 č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013
1.6 č. 1390/2014 časť B body 1, 2, 4 zo dňa 30. 1. 2014
1.7 č. 1391/2014 časť B body 1 a 2 zo dňa 30. 1. 2014
1.8 č. 1393/2014 časť C body 1.1 a 1.2 zo dňa 30. 1. 2014
1.9 č. 1419/2014 body 1, 2, 3, zo dňa 28. 2. 2014
1.10 č. 1433/2014 časť C bod 2 zo dňa 6. 3. 2014
1.11 č. 1513/2014 bod 1 zo dňa 24. 4. 2014
1.12 č. 1513/2014 body 2 a 3 zo dňa 24. 4. 2014
1.13 č. 1521/2014 zo dňa 24. 4. 2014
1.14 č. 1539/2014 časť B bod 2 zo dňa 24. 4. 2014
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
2.1 č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011
2.2 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013
2.3 č. 1490/2014 časť B body 1, 2, 3 zo dňa 27. 3. 2014
3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
3.1 č. 870/2012 časť D zo dňa 22. 11. 2012
3.2 č. 1307/2013 časť D zo dňa 24. 10. 2013
3.3 č. 1390/2014 časť B body 3 zo dňa 30. 1. 2014
3.4 č. 1539/2014 časť B body 1 zo dňa 24. 4. 2014
 
B. schvaľuje
4. Predĺženie termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  SR
    Bratislavy:

             nositeľ                   číslo uznesenia                pôvodný                 nový termín
            uznesenia              zo dňa                         a predĺžený termín       kontrolný termín
2.3       primátor                     1490/2014                                                            TK: 25.  9. 2014
                                               časť B body 1, 2, 3                  -            
                                               zo dňa 27. 3. 2014
4.1    primátor                        870/2012                           31. 12. 2013                  25. 9. 2014
                                                  časť D
                                               zo dňa 22. 11. 2012
4.2       primátor                     1307/2013                         12. 12 2013                   30.  9. 2014
                                               časť D                                   30.  4. 2014
                                               zo dňa 24. 10. 2013
4.3       primátor                     1390/2014                         28. 2. 2014                   30.  9. 2014
                                               časť B bod 3                        30. 5. 2014                   
                                               zo dňa 30. 1. 2014
4.4       primátor                     1539/2014                          24. 5. 2014                  25. 9. 2014                 
                                               časť B bod 1                                
                                               zo dňa 24. 4. 2014
 

Odkazy