BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Kratochvílová Tatiana

Personálne zmeny v príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

B. vymenúva
Ing. Martina Ševečka za riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, IČO 17330190, dňom 25. 03. 2021 do dňa vymenovania riaditeľa tejto organizácie na základe výberového konania.