BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Buocik Ján, Pilinský Peter

Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

B. schvaľuje
na koniec odseku doplniť:

"..., na dobu šiestich mesiacov".