BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Berka Adam

Vzdanie sa členstva poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Romana Lamoša a Ing. Jakuba Mrvu v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

a Mgr. art. Adama Berku v komisii pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu