Úplné znenie rokovacieho poriadku v znení dodatku č. 1 až dodatku č. 13