Úplné znenie rokovacieho poriadku v znení dodatku č. 1 až dodatku č. 10

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 29. júna 2000, dodatku č. 2 zo dňa 12. apríla 2001, dodatku č. 3 zo dňa 30. januára 2003, dodatku č. 4 zo dna 29. apríla 2010, dodatku č. 5 zo dňa 1. júla 2010, dodatku č. 6 zo dňa 30. júna 2011, dodatku č. 7 zo dňa 29. marca 2012, dodatku č. 8 zo dňa 24. septembra 2014, dodatku č. zo dňa 28. mája 2015 a dodatok č. 10 zo dňa 31. 3. 2016.