Úplné znenie rokovacieho poriadku v znení dodatkov č. 1 až dodatku č. 12