Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v znení dodatku č. 1