Bod č. 23

Analýza dopadu poskytnutých zliav pre cestujúcich MHD na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy – ústna informácia


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.