Bod č. 2a

Vzdanie sa členstva poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy PhDr. Jany Poláčikovej v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a voľba poslankyne Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej za členku komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.