BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. f

Informácia o návrhu nového kľúča zverenia ciest, chodníkov a trávnatých plôch medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a jeho mestskými časťami s cieľom odstrániť všetky súčasné nezrovnalosti a neefektívnosti (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE) - STIAHNUTÝ Z PROGRAMU


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.