BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 46

Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 (materiál bude prerokovaný o 14.00 h)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.