BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 111

Návrh na schválenie predloženej architektonickej štúdie ako plnenie podmienky č. 6 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto, neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.