BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. t

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácií Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.