BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. f

Informačný materiál na základe poverenia č. 3/2019 zo dňa 26. 02. 2019 a dodatku č. 1 zo dňa 03. 04. 2019, kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.