BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 13

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9881/6 a parc. č. 9881/7, Páričkova ulica, spoločnosti REEGAS s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.