BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. s

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Domov seniorov Lamač, Na Barine č. 5, 841 03 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.