BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 21

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc. č. 14838/3 do vlastníctva Mika Somíka v celosti


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.