BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. i

Informácia o vykonaných krokoch súvisiacich s nápravnými opatreniami k zisteniam správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.