BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. t

Informačný materiál k plneniu bodu č. 7. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 867/2017 zo dňa 25.05.2017 vo veci vypracovania analýzy odôvodnenosti existencie obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., a prípadnej možnosti jej zrušenia, resp. zlúčenia alebo presunu kompetencií na iné mestské spoločnosti alebo organizácie


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.