BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. g

Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislava zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2017


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.