BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. e

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, prislúchajúceho k bytu č. 2 na ulici Bazovského 2, súpisné číslo 1806 v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.