BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 5

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - stavby súpis. č. 10599 umiestnenej na pozemkoch registra "C" parc. č. 2914/16 a parc. č. 2914/110 v k. ú. Podunajské Biskupice, spoločnosti Slovak Telekom, a. s., so sídlom v Bratislave - uzn. č. 1328/2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.