BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 4

Návrh na schválenie prenájmu 50 m bazéna Plavárne Pasienky, Junácka 4, Bratislava pre ŠKP APZ Triax, občianske združenie, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uzn. č. 1327/2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.