BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 11

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1100/147, parc. č. 3180/6 a parc. č. 3180/11, spoločnosti HORSEN, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uzn. č. 1333/2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.