BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 10

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Trnávka, parc. č. 15737/93, parc. č. 15737/308, parc. č. 15737/309, parc. č. 15737/310, parc. č. 15737/311 a parc. č. 22247/6, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. so sídlom v Bratislave - uzn. č. 1332/2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.