BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 17

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 v znení Dodatku č.1 na dobu určitú od 01.01.2021 do 30.06.2021 pre JURIŠTA spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.