Bod č. 63.12

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte KOTVA na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, občianskemu združeniu Progressbar, so sídlom na Lazaretskej 12 v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.