Bod č. 36

Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.