BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. h

Informácia o stave reštitučného konania č. k. 1108/92 – reštituenti Dušan Kováč, Inf. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto, parc. č. 2185/3, informácia o neplatnosti kúpnej zmluvy č. 048804509700 – predaj pozemku v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto, parc. č. 2185/3, Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.