BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. f

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 17 v bytovom dome na ulici Sklenárova 18 a k bytu č. 24 v bytovom dome na ulici Kvetná 16, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.