Bod č. 4

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.