Bod č. 2

Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.