BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 1

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2017, uznesenia s neskorším termínom plnenia a uznesenia v rozpore s platnou legislatívou, príp. sú nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu a preto sú nevykonateľné


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.