BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 90

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15491/5, spoločnosti GURMAN s. r. o., so sídlom v Starej Ľubovni - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.