BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 78

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľnosti - stavby, súp. č. 1645 na pozemku parc. č. 1185 a pozemku parc. č. 1186 v Bratislave, Osuského 10, k. ú. Petržalka, pre Sanatórium AT, spol. s r. o.,
so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.