BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 73

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2652/978 a parc. č. 2652/977, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.