BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. b

Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 1006/2017 zo dňa 7.12.2017


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.