BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. s

Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.