BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. r

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a kontrolou správy objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov č. 9 vykonanou mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.