BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. p

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov vykonanej kontrole Bratislavského samosprávneho kraja – Útvar hlavného kontrolóra, Sabinovská 16, Bratislava a Mestského kontrolóra hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.