BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. l

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva, športu a mládeže magistrátu, zameranej na poskytovanie dotácií z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.