Bod č. 40

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho dlhodobého nájmu v Bratislave na Karloveskej 3, k. ú. Karlova Ves, pre Karloveský športový klub, so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.