Bod č. 6

Návrh na schválenie termínov opakovanej obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. NP 5 vo výmere 58,64 m2, v časti B, na ulici Hany Meličkovej 11 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.